Santiago de Compostela (Xuño 2019)
Organizadora do grupo : Olalla López Costas

BIOARQUEOLOXÍA: INTRODUCIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA
Datas de celebración: 17 a 21 de xuño
Dirección: María Martín Seijo e Olalla López Costas
Secretaría: Noemi Álvarez Fernández e Andrés Teira Brión
Lugar de celebración: Facultade de Bioloxía
Nº de horas lectivas: 25
Límite de alumnos: 26
Este curso conta cun co-financiamento da Deputación da Coruña

PROGRAMA
Día 17 (6 horas)
9:30 a 10:00
Inauguración do curso e entrega de documentación
10:00 a 11:30 Introdución teórica á arqueobotánica. João Tereso e María Martín
Seijo
11:30-12:00 Descanso
12:00-13:30 Sesións prácticas sementes, froitos e madeiras. (grupos reducidos)
13:30-15:30 Pausa para comer
15:30-18:00 Sesións prácticas sementes, froitos e madeiras. (grupos reducidos)
Día 18 (4 horas)
10:00-11:30 Introdución teórica á osteoarqueoloxía, paleopatoloxía e paleodieta.
Olalla López Costas
11:30-12:00 Descanso
12:00-13:30 Sesións prácticas antropoloxía física/esqueletos humanos. (grupos
reducidos)
13:30-15:30 Pausa para comer
15:30-16:30 Sesións prácticas antropoloxía física/esqueletos humanos. (grupos
reducidos)
Día 19 (6 horas)
10:00-11:30 Introdución teórica aos solos e sedimentos. Rebeca Tallón Armada e
Antonio Martínez Cortizas
11:30-12:00 Descanso
12:00-13:30 Introdución teórica á análise polínica. Noemí Silva Sánchez
13:30-15:30 Pausa para comer
15:30-17:00 Sesión práctica solos e pole. (grupos reducidos)
17:00-17:30 Descanso
17:30-19:00 Sesión práctica solos e pole. (grupos reducidos)
Día 20 (6 horas)
10:00-11:30 Introdución teórica arqueozooloxía. Carlos Fernández Rodríguez
11:30-12:00 Descanso
12:00-13:30 Introdución teórica á análise de residuos sobre cerámica. Miriam
Cubas Morera
13:30-15:30 Pausa para comer
15:30-18:00 Sesión práctica arqueozooloxía e análise de residuos. (grupos
reducidos)
17:00-17:30 Descanso
17:30-19:00 Sesión práctica arqueozooloxía e análise de residuos. (grupos
reducidos)
Día 21 (3 horas)
10:00-11:30 Análise forense de materiais biolóxicos. Elisa Ruiz Tagle e Enrique
Dorado Fernández
11:30-12:00 Descanso
12:00-13:15 Análise forense de materiais biolóxicos. Elisa Ruiz Tagle e Enrique
Dorado Fernández
13:15-13:30 Peche do curso de verán
==========
BIOARQUEOLOGÍA: INTRODUCCIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA
Fechas de celebración: 17 a 21 de junio
Dirección: María Martín Seijo y Olalla López Costas
Secretaría: Noemi Álvarez Fernández y Andrés Teira Brión
Lugar de celebración: Facultad de Biología
Nº de horas lectivas: 25
Límite de alumnos: 26
Este curso cuenta con una cofinanciación de la Diputación de A Coruña
PROGRAMA
Día 17 (6 horas)
9:30 a 10:00
Inauguración del curso y entrega de documentación
10:00 a 11:30 Introducción teórica a la arqueobotánica. João Tereso y María
Martín Seijo
11:30-12:00 Descanso
12:00-13:30 Sesiones prácticas semillas, frutos y maderas. (grupos reducidos)
13:30-15:30 Pausa para comer
15:30-18:00 Sesiones prácticas semillas, frutos y maderas. (grupos reducidos)
Día 18 (4 horas)
10:00-11:30 Introducción teórica a la osteoarqueología, paleopatología y
paleodieta. Olalla López Costas
11:30-12:00 Descanso
12:00-13:30 Sesiones prácticas antropología física/esqueletos humanos. (grupos
reducidos)
13:30-15:30 Pausa para comer
15:30-16:30 Sesiones prácticas antropología física/esqueletos humanos. (grupos
reducidos)
Día 19 (6 horas)
10:00-11:30 Introducción teórica a los suelos y sedimentos. Rebeca Tallón Armada
y Antonio Martínez Cortizas
11:30-12:00 Descanso
12:00-13:30 Introducción teórica al análisis polínica. Noemí Silva Sánchez
13:30-15:30 Pausa para comer
15:30-17:00 Sesión práctica suelos y polen. (grupos reducidos)
17:00-17:30 Descanso
17:30-19:00 Sesión práctica suelos y polen. (grupos reducidos)
Día 20 (6 horas)
10:00-11:30 Introducción teórica arqueozoología. Carlos Fernández Rodríguez
11:30-12:00 Descanso
12:00-13:30 Introducción teórica al análisis de residuos sobre cerámica. Miriam
Cubas Morera
13:30-15:30 Pausa para comer
15:30-18:00 Sesión práctica arqueozoología y análisis de residuos. (grupos
reducidos)
17:00-17:30 Descanso
17:30-19:00 Sesión práctica arqueozoología y análisis de residuos. (grupos
reducidos)
Día 21 (3 horas)
10:00-11:30 Análisis forense de materiales biológicos. Elisa Ruiz Tagle y Enrique
Dorado Fernández
11:30-12:00 Descanso
12:00-13:15 Análisis forense de materiales biológicos. Elisa Ruiz Tagle y Enrique
Dorado Fernández
13:15-13:30 Cierre del curso de verano