Equipo

Pilar Prieto Martínez

Nome: Pilar Prieto Martínez
Afiliación: EcoPast (GI-1553), Facultade de Xeografía e Historia – Universidade de Santiago de Compostela.
Categoría: Profesora Titular en Arqueoloxía.
ORCID: 0000-0002-5152-6307
Sitios web: WikiPot, ResearchGate, Academia.
Correo electrónico: pilar.prieto@usc.es

Pilar Prieto

Nacín en Vigo e traballo en arqueoloxía dende 1992. Doutoreime en 1998 e acreditei 4 sexenios de investigación dende entón. A miña investigación céntrase principalmente na cerámica arqueolóxica, dentro da cal traballei con pezas de varias rexións e diversos períodos ó longo da miña carreira profesional. Nos meus inicios particepei, a través dunha vintena de contratos, en proxectos de arqueoloxía preventiva. Neles asumín diversas responsabilidades entre as que se incluen a dirección e coordinación dalgúns dos devanditos proxectos. Así mesmo, fun investigadora principal de varios proxectos articulados na aplicación de técnicas arqueométricas ó estudo da cerámica antiga. Tendo realizado satisfactoriamente, a día de hoxe, 9 proxectos de carácter autonómico, nacional e internacional financiados en diversos tipos de convocatorias públicas. Estes proxectos permitiron establecer e manter ó longo dos anos distintas colaboracións internacionais de relevancia, sendo de destacar a organización e xestión de congresos, como o realizado en 2011 co CNRS, e sesións de investigación, como a realizada en colaboración con investigadores polacos en 2009. Os resultados destas investigacións pódense atopar no sitio web GalicianArchaeoPots. Ó longo da miña carreira publiquei máis de cen contribucións en revistas científicas, libros, capítulos de libros e actas de congresos – maioritariamente internacionais. Tamén participei na dirección da revista GALLAECIA entre 2012 e 2017, sendo dende 2017 membro do comité editorial das revistas GALLAECIA e do BOLETÍN AURIENSE. Entre as miñas publicacións destacan, de acordo co seu índice de calidade relativo, as realizadas nas seguintes revistas: Trabajos de Prehistoria, Revista de Estudios Atacameños, Norwegian Archaeological Review, Archeologia Medievale, Archaeometry, Journal of Archaeological Science, Cuadernos de Estudios Gallegos, Revista de Estudos de Quaternário, Journal of Archaeological Science Reports, Nature. Por outra banda, dende 2014 organizo as Xornadas de Arqueometría en Galicia – JAG – orientadas á divulgación científica á sociedade das nosas investigacións, cunha proxección non únicamente rexional senón tamén nacional e internacional.

En relación cá docencia, comecei a exercer funcións docentes como bolseira dende o ano 1996, como Contratada Parga Pondal dende o 2007, e como Profesora Contratada Doutora na USC dende o 2010. Exercendo dende entón como docente de materias vinculadas á área de arqueoloxía en licenciatura, grao e master, e tutorizando unha cincuentena de alumnos en prácticas académicas externas (PAE). Ademáis, dende o 2019 son a coordinadora do Master Interuniversitario de Arqueoloxía e Ciencias da Antigüedad, formando parte anteriormente das comisións académicas do mesmo master exercendo distintas funcións como representante, secretaria e PAE da Facultade de Xeografía e Historia.

A miña investigación desenvólvese a partir do concepto de ‘chaîne opératoire’. A través del busco reconstruir as as biografías da materialidade estudiada, tendo en costa o contexto e empregando técnicas arqueométricas. A gran escala territorial é un tema de especial interese porque considero que a movilidade dos obxectos permítenos investigar historias máis complexas no espazo e o tempo. O principal material de partida da miña investigación é a cerámica e os contextos nos que se utiliza, intentando definir a través do seu estudo como a materialidade cerámica (a súa tecnoloxía, función, hábitos alimentarios, mobilidade, territorialidade, ritualidade, etc…) é empregada e manipulada por diferentes comunidades humanas para expresar diferenzas sociais en diversos contextos, considerando que o estudo de cerámicas de diferentes épocas permítenos observar como esta materialidade cambia o seu uso ó longo do tempo.

O meu traballo comezou co estudo de cerámicas pehistóricas recuperadas de xacementos en Galicia, para despois ter a oportunidade de realizar estudos directos sobre cerámicas campaniformes de Dinamarca e Bretaña. Tamén traballei con cerámicas galegas de Idade de Ferro e da Idade Media, e nos últimos anos estiven investigando cerámica de Época Moderna e Contemporánea, en particular cerámica vidriada, actualmente centrando estes estudos no gres renano, traballando directamente contextos arqueolóxicos galégos e canadienses. Para desenvolver a miña investigación trato de traballar nun entorno intercisciplinar combinando os métodos proporcionados pola Arqueoloxía e a Arqueometría, co apoio da Antropoloxía Estructuralista e a Antropoloxía da Técnica.

Proxectos:

· “Proyecto de análisis físico-químico de muestras orgánicas en la cerámica de la M4 de Guidoiro Areoso (Illa de Arousa, Pontevedra)”. Convocatoria Mayo 2019: “Aplicación de metodologías y técnicas de las ciencias experimentales / analíticas en Arqueo-Paleontología” 2019, Fundación Palarq. Tipo de territorio español. Resolución de finales de julio de 2019. Investigadora principal: Pilar Prieto Martínez y Antonio Martínez Cortizas.

· HAR2015-64441-P / 2015-PN063. Tecnología y producción de cerámica medieval en Galicia. Proyectos de I + D + i del Programa Estatal de Promoción de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma estatal de generación de conocimiento. Prieto Martínez, M.P. 01/01/2016 – 31/12/2018. Investigadora investigadora: Pilar Prieto Martínez.

· EM 2012/054 / 2012-PG217. Isótopos de Pb y Sr en cerámicas arqueológicas de Galicia: estudio del origen y acceso a materias primas. Ayudas a Proyectos de Investigación para Investigadores Emergentes del Plan de I + D + I de Galicia, Ministerio de Cultura, Educación y Orden. Prieto Martínez, M.P. 26/06/2012 – 25/06/2015. Investigadora investigadora: Pilar Prieto Martínez.

· HAR2012-34029. Estudio del cambio social en los milenios III y II a.C. en el NO de la Península Ibérica a partir de emplazamientos de contexto mixto. Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, Ministerio de Economía y Competitividad. Prieto Martínez, M.P. 01/017/2013 – 01/01/2015. Investigadora investigadora: Pilar Prieto Martínez.

· Les Strategies de pouvoir et l’iconographie aux IIIe et IIe millénaires BC en Europa Occidental. “Investigación EN PARÍS”, Program d’accueil des chercheurs étrangers. LUTECIA. Marie de Paris, Centre de recherches protohistoriques, Institut d’Art et Archéologie (Sorbonne I), Dpto. De Historia I, Fac. de Geografía e Historia (USC). Duración, 2011 (4 meses: febrero a junio). Investigadora investigadora: Pilar Prieto Martínez.

· HAR2010-17637. Estilos cerámicos en la Prehistoria de Galicia: tecnología, materias primas y circulación. Ministerio de Ciencia e Innovación, Plan Nacional de I + D + I 2008-2011, Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental. Prieto Martínez, M.P. 2010-2012. Investigadora investigadora: Pilar Prieto Martínez.

· PGIDIT07PXIB236075PR. Aplicación de técnicas arqueométricas o estudio de la cerámica antigua de Galicia. Programa General de Fomento de la Investigación del Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica de Galicia (INCITE), Convocatoria 2007. Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación (I + C + I), Xunta de Galicia. Prieto Martínez, M.P. 01/01/2007 – 30/10/2009. Investigadora investigadora: Pilar Prieto Martínez.

2020

· Prieto Martínez, M.P. (2020) Places to Be, or Places to Live? Transformations in Prehistoric Dwellings in the North-Western Iberian Peninsula, in K. I. Austvoll, M. H. Eriksen, P. D. Fredriksen, L. Melheim, L. Prøsch-Danielsen & L. Skogstrand (ed.), Contrasts of the Nordic Bronze Age. Essays in Honour of Christopher Prescot, Turnhout, Brepols Publishers, p. 83-97.

2019

· Prieto Martínez, M.P., Lantes Suárez, O., Alonso Toucido, F., Flores Rivas, L.H., Fernández M. (Lolo) (2019) Cuatro ‘Botijuelas’ recuperadas en el Noroeste de Iberia. Procesos de manufactura y reutilización. Estudos do Quaternário (APEQ, Braga). https://doi.org/10.30893/eq.v0i20.191

· Prieto-Martínez, M.P., Alonso Toucido, F., Lantes Suárez, O., Rodríguez Paz, A., Blanco Rotea, R., García Quintela, M. (2019) El depósito ritual de jarritas de la Basílica de Augas Santas (Allariz, Ourense): Un ejemplo de sincretismo religioso en la Edad Media. Archeologia Medievale XLVI: 291-317. ISSN : 0390-0592.

· Prieto-Martínez, M.P. (2019) Settlement in the north-west Iberian peninsula in the 3rd and 2nd millennia BC. En Bell Beaker settlements in Europe. The Bell Beaker phenomenon from a domestic perspectives, pp. 25-43. In Alex Gibson (ed.), Proceedings of the Prehistoric Society Research Paper 9. ISBN-13: 978-1789251241.

2018

· Prieto-Martínez, M.P, Vázquez Liz, P.; Caramés Moreira, V. (2018) El vaso carenado de Bexo (Dodro, A Coruña). Cuadernos de Estudios Gallegos. doi.org/10.3989/ceg.2018.131.01

· Olalde, I. et al. (2018) The Beaker phenomenon and the genomic transformation of northwest Europe. Nature. doi.org/10.1038/nature25738

2017

· Prieto-Martínez, M.P., Alvarez González, Y., Fernández-Gotz, M., García Quintela, M.V., González García, A.C., López González, L.F. (2017) The Contribution of Bayesian Analysis to the Chronology of Iron Age North-Western Iberia: New Data from San Cibrán de Las (Galicia, Spain). Journal of Archaeological Science: Reports. dx.doi.org/10.1016/j.jasrep.2017.10.010

2016

· Salanova, L., Prieto-Martínez, M. P., Clop García, X., Convertini, F., Lantes-Suárez, O., Martínez-Cortizas, A. (2016) What are large-scale archaeometric programmes for? Bell beaker pottery and societies from the third millennium bc in Western Europe. Archeometry. doi.org/10.1111/arcm.12173

2015

· Prieto Martínez, M.P., Salanova, L. (eds.) (2015) Bell Beaker transitions. Mobility and local evolution during the 3rd millenium BC, 264pp. Oxbow Books. Oxford. ISBN: 978-1-78297-927-2.

· Lantes-Suárez, O., Prieto, B., Prieto-Martínez, P., Ferro-Vázquez, C., Martínez-Cortizas, A. (2015) The colour of ceramics from Bell Beaker contexts in NW Spain: relation to elemental composition and mineralogy. Journal of Archaeological Science. doi.org/10.1016/j.jas.2014.11.032

· Nonat, L., Vázquez Liz, P., Prieto Martínez, M.P. (2015) El vaso de largo bordo horizontal: un trazador cultural del noroeste de la penίnsula Ibérica en el II milenio BC. British Archaeological Reports 2699 – Archaeopress. Oxford. ISBN: 978-1407313481.

· López-Romero, E., Güimil-Fariña, A., Mañana-Borrazás, P., Otero Vilariño, C., Prieto Martínez, M.P., Rey García, J.M., Vilaseco Vázquez, X.I. (2015) Ocupación humana y monumentalidad durante la Prehistoria Reciente en el islote de Guidoiro Areoso (Ría de Arousa, Pontevedra). Investigaciones en el marco de las dinámicas litorales atlánticas actuales. Trabajos de Prehistoria. doi.org/10.3989/tp.2015.12159 /i>

2014

· Kaal, J., Lantes, O., Martínez Cortizas, A., Prieto, B., Prieto-Martínez, M. P. (2014) How useful is pyrolysis-GC/MS for the assessment of molecular properties of organic matter in archaeological pottery matriz? An exploratory case study from North-West Spain. Archaeometry. doi.org/10.1111/arcm.12057

2013

· Prieto Martínez, M.P. (2013) Deer, Goats, Suns, Faces and Geometric Designs: Symbols of Power in Prehistoric Pottery from Atlantic Europe. En S. Bergerbrant y S. Sabatini (coords.). ‘Counterpoint: Essays in Archaeology and Heritage Studies in Honour of Professor Kristian Kristiansen’. BAR International Series 2508: 225-233. Archaeopress. Oxford. ISBN: 978-1-4073-1126-5.

2012

· Prieto Martínez, M.P. (2012) Perceiving changes in the third millennium cal. BC in Europe through pottery: Galicia, Brittany and Denmark as an example. En Ch. Prescott y H. Glørstad (eds.). Becoming European. Transformation of third millennium Northern and Western Europe. Oxbow Books. Oxford, pp. 30-47. ISBN: 978-1-84217-450-0.

2011

· Prieto Martínez, M.P., Salanova, L. (coords.). (2011) Las Comunidades Campaniformes en Galicia. Cambios sociales en el III y II milenios BC en el NW de la Península Ibérica. Diputación de Pontevedra. Pontevedra. ISBN: 978-84-8457-365-4.

· Lantes-Suárez, O., Prieto-Martínez, P., Martínez-Cortizas, A. (2011) Aplicación de la Microscopía Electrónica de Barrido al estudio de los acabados de cerámica antigua de Galicia. Gallaecia. ISSN: 0211-8653.

2010

· Prieto, M. P. Lantes, O., Vázquez-Liz, P., Martínez-Cortizas, A. (2010) La cerámica de dos túmulos de Roza das Aveas (Outeiro de Rei, Lugo): Un estudio diacrónico del estilo y la composición. BSAA arqueología, LXXVI: 27-62. ISSN: 1888-976X.

2009

· Prieto, M. P., Salanova, L. (2009) Coquilles et Campaniforme en Galice et en Bretagne: mécanismes de circulation et stratégies identitaires. Bulletin de la Société Préhistorique Française 106 (1): 73-93. ISSN: 02490-7638.

2008

· Prieto, M. P. (2008) Bell beakers communities in Thy. The first Bronze Age society in Denmark. Norwegian Archaeological Review. ISSN: 0029-3652.

2006

· Ballesteros, P., Blanco, R., Prieto M.P. (2006) The early mediaeval site of the A Pousada (Santiago de Compostela, A Coruña, Spain). Colaboración en un artículo de: J. A. Quirós Castillo, A. Vigil-Escalera Guirado. Networks of peasant villages between Toledo and Uelegia Alabense, Northwestern Spain (V-Xth centuries). Archeologia Medievale XXXIII: 79-128. ISSN: 0390-0592.

2019

· Invited Researcher. Departament d’Anthropologie, Université de Montrèal (Québec, Canada). Sep 1 2018-31 July 2019.

2011

· Postdoctoral France. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Histoire de l´Art et Archéologie (Université Paris). 02/24/2011 – 06/24/2011. Granted by Marie de Paris. Lutecia Program – Research in Paris.

2010

· Postdoctoral France. University of Paris X – University of Paris I. Maison de l´archéologie et de l´ethnologie- UMR 7055-Préhistoire et Technologie. 01/06/2010 – 02/06/2010. Granted by Xunta de Galicia. Human Resources Program. Scholarships for stays abroad.

2006

· Postdoctoral France. CNRS – University of Paris X – University of Paris I. Maison René-Ginouvès, Archéologie et Ethnologie. 09/26/2006 – 10/30/2007. Granted by Xunta de Galicia. Scholarships for stays abroad or Spanish centers outside the Autonomous Community of Galicia.

· Postdoctoral Sweden. University of Gothenburg. European Union. V Framework Program (6 months in the years 2003, 2004, 2006).

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google