Paraninfo da facultade de Xeografía e Historia, Santiago de Compostela (Setembro 2021) Organizadora do grupo : Olalla López Costas.

Interveñen: Dr. Joan Viciano BAdal e Carmen Tanga (Università G. Annunzio, Chieti-Pescara. Italia), Dra. Olalla López-Costas e Dr. Pedro López Barja de Quiroga (Universidade de Santiago de Compostela).