EducoPast 

Grupo de Innovación Docente

 LIÑAS DE INNOVACIÓN DOCENTE

A innovación de EDUCOPAST afecta ás seguintes materias:

  • “Arqueoloxía I” do Grao en Historia.
  • “Arqueoloxía II” do Grao en Historia.
  • “Caracterización do medio físico para bioloxía” do Grao en Bioloxía.
  • “Iniciación á investigación en arqueoloxía e ciencias da antigüidade”, ”Arqueobotánica”, “Necrópoles e restos humanos” e “Paleoambiente e arqueoloxía” do Máster interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade.

A innovación que propoñemos consiste en:

  • Integrar a investigación no proceso de ensino-aprendizaxe, promovendo un ensino baseado no desenvolvemento por parte do alumnado de proxectos de investigación de carácter colaborativo e interdisciplinar, e abordar a avaliación das metodoloxías docentes empregadas.
  • Desenvolver actividades de transferencia do coñecemento á sociedade e de divulgación da investigación de carácter especializado e formativo, seguindo as actuais tendencias acerca da sociedade do coñecemento, no que participen docentes de áreas diversas (Arqueoloxía, Ecoloxía, Edafoloxía, Fisioloxía Animal, Fisioloxía Vexetal).
  • Impulsar iniciativas de divulgación e ensino que promovan a visibilización e valorización do papel da muller na ciencia e o respecto á diversidade, así como a educación nos valores de igualdade, inclusión, solidariedade e tolerancia.
  • Promover a integración das ciencias humanas e biolóxicas no ámbito académico, achegando á comunidade universitaria os logros e resultados obtidos nese campo de estudo.
  • Empregar recursos tecnolóxicos para a divulgación da ciencia, fomentando a participación en redes sociais.
  • Fomentar a interacción co ensino secundario participando en programas como “A Ponte entre o Ensino Medio e a USC”, “STEMbach” e “Erasmus+ de movilidade para a aprendizaxe” promovendo a vocación do alumnado cara á investigación científica e tecnolóxica e favorecendo o desenvolvemento de competencias transversais, como a creatividade, a resolución de problemas, o pensamento crítico, a cooperación, a inclusión, a equidade, a tolerancia e a cidadanía activa, ademais da mellora das competencias dixitais e as destrezas comunicativas e expresivas.

Programa “Erasmus+ de movilidade para a aprendizaxe”. 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google